TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2011年(捷運站)租金統計

獨套

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  小碧潭站 13500 10.25 1376.92 2
  景美站 10166.67 11.22 902.59 9
  萬隆站 10071.43 10.64 948.95 14
  公館站 10730.77 10.92 988.82 13
  台電大樓站 10100 9.27 1097.39 15
  古亭站 10785.71 9.11 1194.31 14
  中正紀念堂站 13090.91 10.64 1264.4 11
  小南門站 12538.46 11.38 1146.7 13
  台大醫院站 11813.33 10.61 1137.09 15
  台北車站 9494.12 9.96 959.83 17
  中山站 9859.09 10.25 972.26 22
  雙連站 9957.14 10.3 977.29 21
  民權西路站 10376.92 11.26 925.56 13
  圓山站 9838.46 10.49 950.28 13
  芝山站 12600 12.07 1146.25 3
  明德站 12000 14.67 855.09 3
  石牌站 11000 13 893.75 2
  唭哩岸站 8166.67 11.33 733.33 3
  奇岩站 7250 9.5 766.67 2
  頂溪站 9625 9.95 975.25 20
  永安市場站 8978.26 9.47 963.16 23
  景安站 9250 9.86 993.78 12
  南勢角站 9785.71 11.41 900.28 14
  市政府站 12375 11.33 1129.72 12
  國父紀念館站 13200 11.4 1181.19 10
  忠孝敦化站 12863.64 11.09 1181.77 11
  忠孝復興站 13050 11.1 1200.32 10
  忠孝新生站 11126.67 9.71 1154.18 15
  善導寺站 10788.24 9.51 1139.71 17
  台北車站 9494.12 9.96 959.83 17
  西門站 11766.67 11.6 1053.58 12
  龍山寺 11166.67 12.67 898.29 6
  江子翠站 8500 9.6 916.27 6
  新埔站 8500 9.6 916.27 6
  板橋站 8812.5 9.33 958.73 8
  府中站 8333.33 9.67 862.96 3
  亞東醫院站 8500 10 850 1
  海山站 8500 10 850 1
  大湖公園站 9750 10 989.58 2
  港墘站 9600 10.5 913.89 2
  松山機場站 11625 9.75 1192.33 4
  中山國中站 9658.33 9.52 1022.63 12
  南京東路站 10940 10.42 1047.52 10
  忠孝復興站 13050 11.1 1200.32 10
  大安站 13576.92 10.85 1300.94 13
  科技大樓站 13200 11.1 1248.18 10
  六張犁站 13500 12.67 1109.47 6
  麟光站 12500 13.75 918.75 4
  辛亥站 9875 12.25 836.11 4
  萬芳醫院站 11000 11 1057.99 5
  木柵站 10666.67 12.25 889.24 6
  南京松江站 10658.33 11.12 958.75 12
  行天宮站 10658.33 11.12 958.75 12
  中山國小站 9905 10.27 976.16 20
  大橋頭站 10376.92 11.26 925.56 13
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---