TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2011年(捷運站)租金統計

住家

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 18500 29.77 628.53 13
  新店市區所站 17300 29.2 596.95 20
  七張站 17017.24 28.28 608.73 29
  小碧潭站 17403.23 28.42 622.7 31
  景美站 16784.31 28.33 604.18 51
  萬隆站 16786.89 27.49 627.78 61
  公館站 18577.92 26.52 717.98 77
  台電大樓站 19700 25.23 812.18 60
  古亭站 20808.51 25.13 857.84 47
  中正紀念堂站 23055.56 23.96 991.83 36
  小南門站 16370.97 20.73 815.29 31
  台大醫院站 18125 21.74 875.24 24
  台北車站 19123.53 23.59 849.48 17
  中山站 18878.57 21.5 904.26 14
  雙連站 17823.81 22.75 810.17 21
  民權西路站 18516.67 24.63 775.93 18
  圓山站 20255.56 27.75 740.48 18
  劍潭站 18653.85 27.19 706.52 13
  士林站 17555.56 25.61 704.13 9
  芝山站 21382.35 27.41 780.57 17
  明德站 23652.17 31.39 757.82 23
  石牌站 24647.06 33.59 732.44 17
  唭哩岸站 21500 32.3 663.1 10
  奇岩站 17000 29.88 573.49 8
  新北投站 17000 30.6 561.4 5
  頂溪站 18121.43 26.18 716.83 70
  永安市場站 15606.56 26.85 592.93 61
  景安站 15012.82 26.76 570.24 39
  南勢角站 15806.82 27.34 587.17 44
  昆陽站 19000 25.75 747.52 4
  後山埤站 21600 25.4 869.86 10
  永春站 20888.89 26.39 810.67 18
  市政府站 23322.58 26.77 890.51 31
  國父紀念館站 23658.54 27 897.82 41
  忠孝敦化站 24210.53 26.88 915.39 38
  忠孝復興站 23696.97 26.53 906.38 33
  忠孝新生站 27350 28.8 988.87 20
  善導寺站 27411.76 27.47 1030.87 17
  台北車站 19123.53 23.59 849.48 17
  西門站 16578.95 22.11 788.68 19
  龍山寺 12847.83 21.05 650.6 23
  江子翠站 12285.71 26.43 465.32 14
  新埔站 12911.76 27.12 481.94 17
  板橋站 12571.43 28.93 446.94 14
  府中站 13211.11 29 467.54 9
  亞東醫院站 12064.29 27.43 454.45 14
  海山站 11557.14 28.07 414.3 7
  南港軟體園區站 18000 28.83 628.69 3
  東湖站 18000 28.83 628.69 3
  葫洲站 18075 28.94 647.81 8
  大湖公園站 17766.67 28.42 653.98 6
  內湖站 17828.57 27.86 660.22 7
  文德站 18088.89 27.5 676.28 9
  港墘站 17590.91 27.5 660.79 11
  西湖站 18437.5 28.44 666.96 8
  劍南路站 19500 30.13 660.35 4
  大直站 19500 30.75 639.12 4
  松山機場站 24000 27.76 881.3 18
  中山國中站 23800 26.18 924.1 20
  南京東路站 25148.15 28.87 886.15 27
  忠孝復興站 23696.97 26.53 906.38 33
  大安站 23604.65 26.54 906.37 43
  科技大樓站 23931.82 27.21 895.21 44
  六張犁站 22416.67 27.56 831.74 36
  麟光站 21354.84 27.62 784.05 31
  辛亥站 18200 28.6 646.16 25
  萬芳醫院站 17603.45 30.21 584.25 29
  萬芳社區站 17090.91 30.36 565.33 11
  木柵站 18222.22 31.56 585.02 9
  動物園站 18000 38.5 467.38 2
  南京松江站 25700 26.8 982.27 24
  行天宮站 23913.64 26.07 948.3 22
  中山國小站 20171.43 26.26 794.01 21
  大橋頭站 16926.09 23.32 751.12 23
  三重國小站 12150 22.49 545.08 10
  三和國中站 14760 24.82 598.67 5
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---