TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2012年(捷運站)租金統計

獨套

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  景美站 10000 12.57 821.73 7
  萬隆站 10611.11 12.49 876.98 9
  公館站 12571.43 13.03 981.5 14
  台電大樓站 12521.43 11.24 1142.28 14
  古亭站 11983.33 10.58 1151.14 12
  中正紀念堂站 15430 12.35 1295.75 10
  小南門站 12057.14 10.32 1177.08 14
  台大醫院站 12186.67 10.3 1206.39 15
  台北車站 11193.75 10.09 1132.03 16
  中山站 11561.11 10.33 1142.82 18
  雙連站 12100 10.87 1140.55 15
  民權西路站 12406.67 11.03 1150.05 15
  圓山站 11123.08 10.92 1040.27 13
  台北橋站 8600 8 1075 1
  大橋頭站 11806.67 10.67 1133.42 15
  民權西路站 12406.67 11.03 1150.05 15
  中山國小站 12007.14 11.18 1089.34 14
  行天宮站 12200 11.12 1112.24 13
  南京松江站 12973.33 11.13 1186.17 15
  頂溪站 10653.33 10.83 1011.88 15
  永安市場站 9076.92 9.85 948.86 13
  景安站 9900 10.8 946.67 5
  南勢角站 10062.5 11.75 887.2 8
  市政府站 13500 13 1041.67 2
  國父紀念館站 13642.86 11.57 1204.76 7
  忠孝敦化站 13416.67 11 1238.89 6
  忠孝復興站 14937.5 12.69 1216.67 8
  忠孝新生站 15291.67 12.04 1322.59 12
  善導寺站 15041.67 11.67 1335.74 12
  台北車站 11193.75 10.09 1132.03 16
  西門站 11807.69 10.19 1165.7 13
  龍山寺 10954.55 10.64 1029.96 11
  松山機場站 12750 10.5 1215.91 2
  中山國中站 12611.11 11.11 1159.09 9
  南京東路站 13550 11.75 1181.1 10
  忠孝復興站 14937.5 12.69 1216.67 8
  大安站 15277.78 13.94 1112.76 9
  科技大樓站 15437.5 13.94 1126.86 8
  六張犁站 13200 15 887.5 5
  麟光站 11250 11.83 1004.17 6
  辛亥站 10500 13 878.21 4
  萬芳醫院站 10666.67 12.33 948.72 3

 

 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---