TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2012年(捷運站)租金統計

住家

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 22500 31.65 708.71 2
  新店市公所站 16200 31.79 514.23 10
  七張站 15684.21 31.45 504.65 19
  小碧潭站 16562.5 30.98 550.19 16
  景美站 16771.43 28.62 602.46 35
  萬隆站 18085.71 28.54 647.29 35
  公館站 22276.36 29.01 777.92 55
  台電大樓站 22691.67 28.18 817.15 48
  古亭站 23891.3 28.81 833.51 46
  中正紀念堂站 23132.35 26.63 880.54 34
  小南門站 20987.5 24.69 864.48 16
  台大醫院站 17822.22 20.67 869.86 18
  台北車站 18192.31 22.85 825.4 13
  中山站 18180 24.28 798.51 25
  雙連站 17229.17 23.94 768.4 24
  民權西路站 16659.09 24.3 731.05 22
  圓山站 19433.33 26.3 738.45 15
  劍潭站 19444.44 25.89 740.49 9
  士林站 20060 28 715.39 10
  芝山站 18327.27 26.36 700.32 11
  明德站 18060 26.9 683.2 10
  石牌站 20166.67 31.33 651.86 6
  唭哩岸站 19000 31.67 602.64 3
  奇岩站 19000 32.5 587.29 2
  三重站 11000 24.5 448.33 2
  菜寮站 11142.86 24.29 470.31 7
  台北橋站 13250 23.79 569.16 14
  三和國中站 12000 23 521.74 2
  三重國小站 13041.67 25.33 521.88 12
  大橋頭站 16425 23.73 717.22 20
  民權西路站 16659.09 24.3 731.05 22
  中山國小站 17785.71 23.98 779 21
  行天宮站 18842.11 23.89 837.46 19
  南京松江站 19763.16 23.89 881 19
  頂溪站 18511.9 27.98 668.47 42
  永安市場站 16018.92 27.16 601.61 37
  景安站 14472.22 26.56 555.36 18
  南勢角站 15093.75 26.06 588.63 16
  昆陽站 19000 30 633.33 1
  後山埤站 18428.57 24.86 772.52 7
  永春站 21825 29.65 787 20
  市政府站 22083.33 28.97 804.87 30
  國父紀念館站 22944.44 27.44 857.55 36
  忠孝敦化站 23444.44 27.53 864.39 36
  忠孝復興站 23424.24 27.48 863.55 33
  忠孝新生站 22351.85 25.78 888.53 27
  善導寺站 21978.26 25 900.98 23
  台北車站 18192.31 22.85 825.4 13
  西門站 17830.77 22.38 822.24 13
  龍山寺 17150 26.3 652.94 10
  江子翠站 16500 30 543.95 9
  新埔站 18115.38 32.38 556.01 13
  板橋站 18666.67 32.44 570.34 9
  亞東醫院站 14571.43 29.43 497.12 7
  大湖公園站 18750 29.43 648.42 4
  內湖站 18833.33 29.45 644.56 6
  文德站 18357.14 28.39 653.13 7
  港墘站 18250 28.17 655.36 6
  西湖站 20000 30.83 655.05 6
  劍南路站 24000 31.67 763.49 3
  松山機場站 24600 29.6 831.88 10
  中山國中站 23636.36 27.45 869.52 11
  南京東路站 22576.92 27.62 838.96 13
  忠孝復興站 23424.24 27.48 863.55 33
  大安站 24630.95 29.08 856.58 42
  科技大樓站 26091.84 30.25 879.02 49
  六張犁站 24121.95 30.3 803.96 41
  麟光站 23068.97 30.97 752.36 29
  辛亥站 20800 31.45 670.36 20
  萬芳醫院站 18660 31.2 604.67 25
  萬芳社區站 18833.33 30.93 615.25 15
  木柵站 18850 29.7 636.17 10
  動物園站 21000 32 660.21 4

 

 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---