TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2007年(捷運站)租金統計

獨套

 
捷運站
租金
坪數
坪價
樣本數
  新店市公所站
11833.33
13.17
896.15
6
  七張站
10462.96
11.41
955.19
27
  小碧潭站
11076.92
11.40
997.19
26
  景美站
11063.16
10.54
1125.05
95
  萬隆站
11320.20
10.88
1117.62
99
  公館站
12358.82
11.12
1158.78
119
  台電大樓站
12824.02
10.88
1224.88
179
  古亭站
13633.52
10.95
1307.63
182
  中正紀念堂站
14360.90
10.72
1400.94
156
  小南門站
11357.40
10.06
1168.54
169
  台大醫院站
12222.47
10.33
1227.07
198
  台北車站
12194.73
10.81
1165.41
237
  中山站
11928.65
10.82
1134.74
288
  雙連站
11875.00
11.21
1086.50
270
  民權西路站
11608.16
11.25
1061.30
245
  圓山站
11542.59
10.90
1094.41
162
  劍潭站
10140.00
9.02
1155.80
10
  士林站
11026.32
9.94
1208.94
19
  芝山站
11446.43
9.64
1265.59
28
  明德站
13727.27
11.55
1289.89
11
  石牌站
14833.33
10.84
1448.71
18
  唭哩岸站
11400.00
13.72
950.45
5
  奇岩站
9500.00
12.47
795.03
15
  北投站
9678.57
11.64
850.02
28
  復興岡站
9750.00
11.00
886.36
2
  新北投站
9593.75
11.61
842.91
32
  頂溪站
10819.34
10.48
1065.44
181
  永安市場站
9796.13
10.20
989.55
181
  景安站
10469.05
10.55
1015.23
105
  南勢角站
9992.92
10.26
994.32
106
  昆陽站
12500.00
10.57
1259.88
7
  後山埤站
12681.82
11.84
1149.47
22
  永春站
13766.13
11.92
1184.95
62
  市政府站
14672.28
11.93
1271.56
101
  國父紀念館站
15240.95
11.68
1333.30
105
  忠孝敦化站
15214.71
11.12
1417.56
136
  忠孝復興站
14697.27
10.86
1390.82
110
  忠孝新生站
14015.31
10.63
1359.56
147
  善導寺站
13721.07
10.68
1328.91
159
  台北車站
12194.73
10.81
1165.41
237
  西門站
11088.68
10.10
1146.32
159
  龍山寺站
10036.56
9.81
1074.01
93
  江子翠站
8741.38
9.78
925.54
29
  新埔站
9129.03
9.29
1009.30
31
  板橋站
9925.00
9.93
1024.64
40
  府中站
9045.45
9.29
988.39
33
  亞東醫院站
9435.29
9.90
979.24
34
  海山站
7821.43
10.29
776.23
14
  中山國中站
12420.00
9.91
1302.79
60
  南京東路站
14145.26
10.59
1379.97
95
  忠孝復興站
14697.27
10.86
1390.82
110
  大安站
15262.30
11.00
1432.65
122
  科技大樓站
14851.35
10.97
1406.85
111
  六張犁站
14910.71
12.02
1282.00
84
  麟光站
13620.37
11.58
1233.68
54
  辛亥站
10516.67
12.14
923.31
30
  萬芳醫院站
10280.00
11.83
924.33
50
  萬芳社區站
10750.00
11.35
989.27
22
  木柵站
10192.31
10.67
1006.90
13
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---