TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2007年(捷運站)租金統計

住家

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 17892.31 30.46 601.11 65
  新店市公所站 17885.25 30.71 591.93 122
  七張站 17637.50 29.26 615.36 200
  小碧潭站 17937.21 29.11 628.52 172
  大坪林站 14166.67 28.67 496.67 6
  景美站 17379.14 27.92 635.24 374
  萬隆站 17604.08 28.02 638.84 368
  公館站 21261.90 29.07 746.79 336
  台電大樓站 22460.48 28.20 816.82 372
  古亭站 23149.72 27.87 852.17 356
  中正紀念堂站 25226.67 28.44 908.10 330
  小南門站 19818.30 25.89 791.17 224
  台大醫院站 22541.35 25.58 914.89 133
  台北車站 21247.93 25.79 851.49 121
  中山站 19905.92 25.82 789.72 169
  雙連站 19201.62 26.51 742.13 247
  民權西路站 18432.23 26.28 716.60 273
  圓山站 20548.28 27.84 749.86 174
  劍潭站 20739.44 29.53 710.59 71
  士林站 20932.10 29.26 723.26 81
  芝山站 22918.37 29.47 783.15 98
  明德站 22966.67 30.00 773.51 105
  石牌站 22284.95 29.83 755.20 93
  唭哩岸站 21008.06 29.44 735.75 62
  奇岩站 19351.06 30.37 651.53 47
  北投站 18534.09 29.37 649.74 44
  新北投站 18083.33 29.10 637.09 42
  復興岡站 16384.62 28.42 589.99 13
  忠義站 15200.00 30.20 515.86 5
  頂溪站 19290.43 28.35 697.34 397
  永安市場站 16270.11 28.01 595.04 378
  景安站 15551.08 27.26 584.23 231
  南勢角站 15551.80 26.65 598.77 222
  昆陽站 17833.33 25.73 710.34 66
  後山埤站 18558.82 26.56 712.77 119
  永春站 20495.10 27.06 775.83 204
  市政府站 23033.93 27.45 860.24 280
  國父紀念館站 25819.92 28.95 912.69 261
  忠孝敦化站 26011.07 28.17 944.22 271
  忠孝復興站 28247.84 29.78 964.41 232
  忠孝新生站 27028.06 28.52 970.16 196
  善導寺站 25932.20 27.57 970.79 177
  台北車站 21247.93 25.79 851.49 121
  西門站 18560.98 25.97 742.52 123
  龍山寺站 15701.86 25.52 638.74 161
  江子翠站 15179.31 27.47 561.71 145
  新埔站 15542.42 27.37 575.52 165
  板橋站 15866.07 27.69 583.22 168
  府中站 14455.81 28.65 514.57 86
  亞東醫院站 14574.80 28.32 525.87 127
  海山站 13532.50 29.40 468.70 40
  土城站 13730.77 28.85 491.51 13
  永寧站 13187.50 28.88 474.90 8
  中山國中站 25789.39 29.94 868.47 179
  南京東路站 27129.47 29.49 932.88 207
  忠孝復興站 28247.84 29.78 964.41 232
  大安站 26971.12 29.21 943.98 329
  科技大樓站 25842.02 29.42 896.47 326
  六張犁站 23891.99 28.79 848.18 287
  麟光站 22118.60 29.22 771.60 215
  辛亥站 18822.46 28.23 684.04 138
  萬芳醫院站 18945.95 28.29 689.02 185
  萬芳社區站 19750.00 29.78 688.02 88
  動物園站 19125.00 26.22 744.40 16
  木柵站 19173.08 30.85 639.65 52
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---