TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2008年(捷運站)租金統計

套房

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 9311.76 7.59 1305.42 17
  新店市公所站 8590.91 6.30 1402.66 33
  七張站 8184.13 6.47 1313.24 63
  小碧潭站 8362.69 6.69 1297.82 67
  大坪林站 8000.00 8.00 1033.33 4
  景美站 7990.54 6.51 1303.46 148
  萬隆站 8346.04 6.72 1308.09 139
  公館站 9857.08 6.25 1615.87 240
  台電大樓站 9780.44 6.25 1607.08 271
  古亭站 9823.75 6.30 1603.38 261
  中正紀念堂站 10089.32 6.54 1591.34 206
  小南門站 8606.54 6.57 1382.24 107
  台大醫院站 9135.85 7.17 1329.10 106
  台北車站 9467.97 7.39 1326.70 128
  中山站 8842.86 7.26 1243.35 98
  雙連站 9025.21 7.60 1217.52 119
  民權西路站 8751.61 7.28 1246.60 124
  圓山站 9167.14 7.59 1248.41 70
  劍潭站 9005.56 5.94 1551.80 18
  士林站 9315.79 6.57 1474.20 38
  芝山站 9315.22 7.08 1397.80 46
  明德站 9619.57 7.15 1432.33 46
  石牌站 9660.00 6.82 1500.73 30
  唭哩岸站 8933.33 5.80 1574.47 15
  奇岩站 8250.00 5.81 1451.19 8
  北投站 10000.00 10.00 1000.00 1
  頂溪站 9069.26 6.33 1475.63 270
  永安市場站 7920.58 6.93 1194.26 189
  景安站 7949.29 6.61 1235.65 85
  南勢角站 7523.41 6.48 1182.12 85
  昆陽站 8812.50 6.50 1383.80 8
  後山埤站 9420.31 6.31 1512.32 32
  永春站 9704.24 6.48 1534.84 59
  市政府站 10095.80 6.37 1633.53 131
  國父紀念館站 10159.72 6.49 1619.12 144
  忠孝敦化站 10674.67 6.94 1602.22 150
  忠孝復興站 10708.62 6.66 1709.77 116
  忠孝新生站 10497.35 7.53 1459.17 113
  善導寺站 10419.44 7.58 1445.09 108
  台北車站 9467.97 7.39 1326.70 128
  西門站 8410.67 6.73 1324.56 75
  龍山寺站 7825.00 6.38 1290.84 52
  江子翠站 7205.71 6.47 1162.07 35
  新埔站 7495.35 6.46 1201.64 43
  板橋站 7180.85 6.16 1200.75 47
  府中站 6475.00 5.88 1123.52 16
  亞東醫院站 7272.09 6.47 1155.41 43
  海山站 5750.00 5.12 1133.26 6
  土城站 5250.00 5.25 1000.00 2
  中山國中站 10223.40 7.93 1335.31 47
  南京東路站 11115.73 6.94 1699.46 89
  忠孝復興站 10708.62 6.66 1709.77 116
  大安站 10426.44 6.62 1621.18 174
  科技大樓站 10228.57 6.46 1627.60 189
  六張犁站 9930.54 6.39 1591.45 167
  麟光站 10007.76 6.58 1550.58 116
  辛亥站 8245.24 6.18 1436.39 42
  萬芳醫院站 8025.93 5.94 1417.97 54
  萬芳社區站 8050.00 6.25 1337.19 18
  木柵站 7600.00 5.20 1545.12 10
  動物園站 7500.00 5.00 1583.33 2
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---