TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2008年(捷運站)租金統計

獨套

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 10000.00 14.00 714.29 1
  新店市公所站 10863.64 10.73 1060.28 11
  七張站 9915.38 11.08 934.37 26
  小碧潭站 10776.67 11.50 973.20 30
  景美站 10529.49 11.20 989.72 78
  萬隆站 10819.77 11.39 983.75 86
  公館站 12590.73 11.45 1154.23 151
  台電大樓站 13195.31 11.15 1238.82 192
  古亭站 13735.14 11.10 1298.01 185
  中正紀念堂站 14566.67 10.99 1378.48 165
  小南門站 12204.92 10.68 1181.76 122
  台大醫院站 11893.84 10.33 1196.32 146
  台北車站 11684.32 10.76 1117.67 185
  中山站 11244.35 10.57 1090.06 230
  雙連站 11155.38 10.65 1076.26 251
  民權西路站 11106.05 10.63 1079.64 215
  圓山站 11141.96 10.49 1094.27 143
  劍潭站 9850.00 8.47 1183.16 10
  士林站 10461.54 10.28 1070.01 13
  芝山站 11275.00 11.99 985.87 20
  明德站 12470.59 12.66 1040.19 17
  石牌站 13230.77 10.33 1314.55 13
  唭哩岸站 11833.33 10.83 1240.08 6
  奇岩站 9450.00 10.47 937.15 14
  北投站 9341.18 10.25 938.16 17
  新北投站 9559.09 11.31 884.46 22
  頂溪站 11341.76 11.19 1044.98 182
  永安市場站 9976.74 10.84 948.75 172
  景安站 10105.94 11.04 944.33 101
  南勢角站 9880.68 10.90 925.46 88
  昆陽站 13500.00 11.50 1178.03 2
  後山埤站 12020.83 12.83 950.87 24
  永春站 13846.15 12.60 1139.94 52
  市政府站 14482.47 11.82 1280.54 97
  國父紀念館站 14911.00 11.93 1311.14 100
  忠孝敦化站 14723.77 11.72 1313.14 122
  忠孝復興站 14384.26 10.94 1358.76 108
  忠孝新生站 13660.83 10.71 1302.30 120
  善導寺站 13447.37 10.83 1272.78 133
  台北車站 11684.32 10.76 1117.67 185
  西門站 11293.86 10.37 1140.84 114
  龍山寺站 11292.21 10.55 1134.19 77
  江子翠站 10521.43 11.20 961.40 28
  新埔站 10470.00 11.07 965.57 30
  板橋站 10141.46 10.17 1057.36 41
  府中站 9165.63 10.06 970.71 32
  亞東醫院站 9365.71 10.45 952.35 35
  海山站 8636.36 9.98 888.06 11
  土城站 7833.33 9.67 832.95 3
  中山國中站 13141.30 11.36 1214.67 46
  南京東路站 14109.68 10.69 1368.18 93
  忠孝復興站 14384.26 10.94 1358.76 108
  大安站 15187.07 11.88 1342.50 147
  科技大樓站 14706.62 11.70 1332.16 136
  六張犁站 14402.97 12.05 1271.91 101
  麟光站 14122.22 12.14 1244.89 63
  辛亥站 10224.14 12.01 879.96 29
  萬芳醫院站 10245.00 11.38 922.13 40
  萬芳社區站 10812.50 11.55 956.69 16
  木柵站 10250.00 11.16 957.28 8
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---