TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2009年(捷運站)租金統計

分租

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 5036.36 4.26 1189.11 11
  新店市公所站 4981.25 4.12 1219.63 32
  七張站 4876.67 3.96 1272.22 60
  小碧潭站 4868.52 4.17 1177.51 54
  小南門站 5721.32 4.31 1392.43 136
  台北車站 5537.04 4.47 1268.95 81
  中山站 5710.29 4.7 1255.62 68
  雙連站 5757.97 4.91 1219.13 69
  民權西路站 5813.56 5.04 1196.37 59
  圓山站 5666.2 4.52 1305.25 71
  劍潭站 5474.04 4.13 1392.65 52
  士林站 5578.3 4.05 1431.28 53
  芝山站 5877.87 4.28 1446.72 61
  明德站 5803.79 4.35 1404.03 66
  石牌站 6058.7 4.8 1337.29 46
  唭哩岸站 6115.38 5.03 1279.01 26
  奇岩站 5917.65 4.09 1504.14 17
  北投站 5750 5 1187.5 4
  頂溪站 5478.59 4.28 1339.4 306
  永安市場站 4867.11 4.27 1184.46 149
  景安站 4873.77 4.28 1169.42 61
  南勢角站 4725.35 4.21 1158.41 71
  昆陽站 5750 5 1150 2
  後山埤站 5650 4.35 1325.24 10
  永春站 6188.37 4.29 1529.04 43
  市政府站 6077.78 4.15 1527.48 72
  國父紀念館站 6034.83 4.13 1525.46 89
  忠孝敦化站 6350 4.43 1514.13 112
  忠孝復興站 6463.55 4.77 1401.32 107
  忠孝新生站 6145.06 4.3 1497.97 162
  善導寺站 6085.92 4.25 1492.52 142
  台北車站 5537.04 4.47 1268.95 81
  西門站 5746.27 4.05 1466.67 67
  龍山寺站 5022.86 4.4 1194.16 35
  江子翠站 4580.77 4.62 1018.3 26
  新埔站 4515.38 4.5 1038.76 26
  板橋站 4565.38 4.35 1095.27 26
  府中站 3950 4.5 883.33 6
  亞東醫院站 4190.48 4.1 1048.26 21
  中山國中站 5965.63 4.97 1286.53 64
  南京東路站 6128.38 4.72 1372.37 74
  忠孝復興站 6463.55 4.77 1401.32 107
  大安站 6200 4.23 1524.21 224
  科技大樓站 6094.51 4.26 1492.02 255
  六張犁站 5993.1 4.26 1470.75 116
  麟光站 5620.88 3.86 1491.53 91
  辛亥站 5194.58 4.08 1349.31 118
  萬芳醫院站 5060.92 4.05 1328.42 120
  萬芳社區站 5116.67 3.69 1437.32 42
  木柵站 5108.82 3.6 1473.12 34
  動物園站 5941.67 3.5 1769.64 12
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---