TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2009年(捷運站)租金統計

套房

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 8039.13 7 1213 23
  新店市公所站 7939.47 6.62 1259.38 38
  七張站 7590.32 6.12 1274.69 62
  小碧潭站 7718.67 6.17 1279.64 75
  小南門站 8610.09 6.5 1372.22 114
  台北車站 8907.25 7.02 1312.15 131
  中山站 8875 7.09 1289.07 142
  雙連站 8754 7.12 1260.63 125
  民權西路站 8647.48 7.04 1263.52 119
  圓山站 8283.87 7.06 1210.09 93
  劍潭站 8484.31 5.65 1550.99 51
  士林站 8911.32 5.78 1610.95 53
  芝山站 9203.17 6.04 1592.8 63
  明德站 9144.83 6.04 1582.76 58
  石牌站 9184.85 6.4 1468.43 33
  唭哩岸站 9200 6.43 1459.86 23
  奇岩站 8161.54 6 1410.3 13
  北投站 7500 4.5 1687.5 2
  頂溪站 8493.97 6.42 1363.91 282
  永安市場站 7423.03 6.57 1159.15 178
  景安站 7231.73 6.46 1148.91 104
  南勢角站 7266.02 6.51 1139.47 103
  昆陽站 9187.5 7 1369.87 8
  後山埤站 9251.61 7.29 1352.8 31
  永春站 9963.33 7 1505.73 60
  市政府站 9373.81 6.87 1425.52 126
  國父紀念館站 9502.38 6.91 1430.53 126
  忠孝敦化站 9472.93 7.09 1386.73 133
  忠孝復興站 9469.93 7.15 1385.68 143
  忠孝新生站 9722.06 7.09 1424.79 170
  善導寺站 9650.31 7.03 1423.38 160
  台北車站 8907.25 7.02 1312.15 131
  西門站 8468.07 6.87 1278.58 83
  龍山寺站 7402.56 6.85 1134.66 39
  江子翠站 6876 6.03 1171.31 25
  新埔站 6628.57 5.97 1138.02 35
  板橋站 6521.28 5.85 1137.84 47
  府中站 6473.53 6.06 1087.02 34
  亞東醫院站 6465.85 5.93 1111.68 41
  海山站 6250 5.71 1105.3 12
  土城站 5916.67 5.92 1005.56 6
  永寧站 6500 6.5 1000 2
  中山國中站 8837.93 7.81 1168.79 58
  南京東路站 9867.92 7.42 1380.23 106
  忠孝復興站 9469.93 7.15 1385.68 143
  大安站 9296.51 6.62 1478.41 229
  科技大樓站 9209.84 6.17 1553.92 254
  六張犁站 8809.91 6.28 1468.51 111
  麟光站 8414.02 6.15 1430.19 107
  辛亥站 8152.63 6.55 1275.54 76
  萬芳醫院站 8021.05 6.42 1284.72 95
  萬芳社區站 8256.25 6.89 1267.74 32
  木柵站 8088 6.76 1266.66 25
  動物園站 7670 6.15 1308.02 10
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---