TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2009年(捷運站)租金統計

獨套

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 10700 14.2 814.29 5
  新店市公所站 11100 12.4 939.54 10
  七張站 9950 12.63 826.7 26
  小碧潭站 9933.96 10.57 982.32 53
  小南門站 11453.25 10.62 1122.53 154
  台北車站 11200.43 10.67 1087.38 228
  中山站 11222.92 10.94 1063.08 253
  雙連站 10884.89 10.92 1031.69 245
  民權西路站 10321.15 10.75 989.46 208
  圓山站 10943.36 10.96 1032.85 143
  劍潭站 10535 11.35 968.36 40
  士林站 10714.29 11.43 1067.15 14
  芝山站 11714.29 12.86 988.52 14
  明德站 12307.69 11.12 1167.98 13
  石牌站 11161.54 10.58 1115.99 13
  唭哩岸站 8507.69 9.62 931.72 13
  奇岩站 9163.16 10.29 908.68 19
  北投站 9147.62 10.55 888.08 21
  復興崗站 8687.5 10.56 829.59 8
  頂溪站 10842.86 10.75 1036.63 161
  永安市場站 9303.7 10.59 896.35 135
  景安站 9771.59 10.94 908.54 88
  南勢角站 9522.22 10.93 889.66 81
  後山埤站 12470.83 12.19 1042.65 24
  永春站 13418.75 12.65 1093.66 48
  市政府站 14082.65 12.38 1193.95 98
  國父紀念館站 14198.18 11.99 1232.9 10
  忠孝敦化站 14417.07 11.93 1269.6 123
  忠孝復興站 14321.66 11.51 1314.88 120
  忠孝新生站 13498.75 10.91 1294.98 161
  善導寺站 13103.95 10.87 1261.11 177
  台北車站 11200.43 10.67 1087.38 228
  西門站 10565.19 10.66 1034.86 158
  龍山寺站 10594.57 11.43 967.45 92
  江子翠站 8708.7 10.9 821.53 23
  新埔站 8868 11.16 821.73 25
  板橋站 9416.67 10.82 893.85 30
  府中站 9062.07 10.98 855.83 29
  亞東醫院站 9357.14 11.31 851.62 28
  海山站 8128.57 10.13 836.6 14
  中山國中站 11908.44 10.9 1127.85 142
  南京東路站 12778.85 10.73 1237.7 123
  忠孝復興站 14321.66 11.51 1314.88 120
  大安站 14538.52 11.88 1288.21 135
  科技大樓站 14257.6 11.93 1258.94 125
  六張犁站 14234.21 12.53 1180.13 76
  麟光站 14025 13.23 1079.81 60
  辛亥站 10144.74 11.29 935.9 38
  萬芳醫院站 10353.49 11.76 917.35 43
  萬芳社區站 9934.78 12.32 835.78 23
  木柵站 10700 11.42 979.69 15
  動物園站 11545.45 11.91 1022.67 11
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---