TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2010年(捷運站)租金統計

套房

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 8750 6.75 1345.54 8
  新店市公所站 8060 6.63 1241.73 25
  七張站 7605.56 6.34 1233.77 36
  小碧潭站 7731.82 6.65 1198.43 44
  景美站 7634.07 6.58 1188.45 91
  萬隆站 8071.56 6.47 1288.16 109
  公館站 8839.13 6.49 1403.39 161
  台電大樓站 9063.98 6.86 1377.54 161
  古亭站 9448.13 6.97 1414.43 160
  中正紀念堂站 9698.58 6.93 1457.12 141
  小南門站 8748.78 7.04 1271.92 82
  台大醫院站 9084.85 7.29 1287.03 99
  台北車站 8769.74 7.49 1205.55 76
  中山站 8845.59 7.42 1231.25 68
  雙連站 8808.33 7.52 1204.71 72
  民權西路站 8708.77 7.61 1177.04 57
  圓山站 8802.08 7.93 1129.13 48
  劍潭站 8466.67 6.35 1373.12 33
  士林站 8206.9 6.4 1340.67 29
  芝山站 8488.64 6.73 1337.08 44
  明德站 8642.86 7.27 1292.56 35
  石牌站 9326.09 8.28 1228.62 23
  唭哩岸站 8636.36 5.82 1522.51 11
  奇岩站 7000 4 1750 2
  頂溪站 8321.48 6.44 1333.33 149
  永安市場站 7321.28 6.79 1103.92 94
  景安站 7150.94 6.41 1134.05 53
  南勢角站 6774.36 6.01 1134.76 39
  昆陽站 9000 8 1125 1
  後山埤站 9125 6.5 1426.09 8
  永春站 9179.17 6.25 1502.17 24
  市政府站 9260.87 7.1 1357.78 69
  國父紀念館站 9457.75 7.06 1395.5 71
  忠孝敦化站 9879.01 7.34 1416.34 81
  忠孝復興站 10148.94 7.84 1365.54 94
  忠孝新生站 10267.5 8.31 1293.5 80
  善導寺站 10343.59 8.37 1293.33 78
  台北車站 8769.74 7.49 1205.55 76
  西門站 8435 7.05 1233.82 60
  龍山寺 7432.08 6.81 1127.26 53
  江子翠站 7568 6.92 1112.24 25
  新埔站 7540 7 1096.74 25
  板橋站 7295.24 5.86 1279.89 42
  府中站 6147.62 6.38 986.96 21
  亞東醫院站 6156.52 5.87 1060.77 23
  海山站 5538.46 6.15 920.83 13
  南港展覽館站 8333.33 7 1229.17 3
  南港軟體園區站 8666.67 7.83 1106.94 3
  東湖站 8666.67 7.83 1106.94 3
  葫洲站 8500 6.83 1278.58 6
  大湖公園站 8625 7 1261.62 4
  內湖站 9042.86 6.29 1459.34 7
  文德站 9185.71 6.07 1523.63 7
  港墘站 9454.55 6.55 1482.73 11
  西湖站 9450 6.6 1472.67 10
  劍南路站 9050 7 1318.75 4
  大直站 8750 7 1270.83 2
  松山機場站 10313.89 7.81 1369.98 36
  中山國中站 10395.35 8.52 1251.49 43
  南京東路站 9965.45 8.64 1208.2 55
  忠孝復興站 10148.94 7.84 1365.54 94
  大安站 9840.94 7.16 1441.03 127
  科技大樓站 9575.68 6.79 1469.15 148
  六張犁站 9208.54 6.89 1376.09 82
  麟光站 8817.74 6.49 1393.95 62
  辛亥站 8398.65 6.6 1305.17 74
  萬芳醫院站 7903.33 6.71 1212.95 60
  萬芳社區站 8437.93 7.12 1219.25 29
  木柵站 8180.95 7.07 1179.87 21
  動物園站 7625 6.63 1203.92 4
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---