TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

2010年(捷運站)租金統計

住家

  捷運站 租金 坪數 坪價 樣本數
  新店站 15071.43 28.27 544.66 49
  新店市公所站 16426.32 29.44 561.94 95
  七張站 16907.77 29.35 582.96 148
  小碧潭站 16528.87 29.03 574.95 168
  大坪林站 18000 32 600 2
  景美站 16399.65 28.27 589.41 283
  萬隆站 16874.92 28.19 611.22 309
  公館站 19782.93 28.79 706.97 416
  台電大樓站 20200.52 28.2 738.08 381
  古亭站 20885.99 27.82 772.77 307
  中正紀念堂站 21866.67 26.83 841.57 276
  小南門站 18400.56 25.63 737.31 178
  台大醫院站 19274.16 25.57 773.87 178
  台北車站 18833.33 25.06 771.22 132
  中山站 19266.13 25.66 771.2 124
  雙連站 18527.34 26.03 728.26 128
  民權西路站 18187.5 26.51 697.76 120
  圓山站 19622.55 27.03 737.12 102
  劍潭站 18787.88 28.55 672.82 66
  士林站 20496.23 29.92 694.57 53
  芝山站 20743.66 29.35 724.04 71
  明德站 20868.92 29.38 730.7 74
  石牌站 21361.02 30.18 731.55 59
  唭哩岸站 19810.34 31.44 646.25 29
  奇岩站 18160.71 30.83 609.93 28
  北投 17314.81 31.45 553.89 27
  新北投站 17952.38 32.15 563.91 21
  復興岡站 15692.31 29.88 533.82 13
  頂溪站 18332.57 28.55 659.94 393
  永安市場站 15784.11 28.7 556.85 340
  景安站 15190.9 28.08 548.03 209
  南勢角站 15035.2 27.88 546.42 196
  昆陽站 16586.11 27.67 607.02 36
  後山埤站 18979.71 29.57 653.34 69
  永春站 20980.3 28.96 742.93 132
  市政府站 21868.29 28.48 782.53 205
  國父紀念館站 22551.87 28.13 818.38 241
  忠孝敦化站 23073.59 27.87 842.86 231
  忠孝復興站 23513.89 27.04 888.94 216
  忠孝新生站 22789.47 26.19 888.86 171
  善導寺站 22395.95 26.03 878.27 173
  台北車站 18833.33 25.06 771.22 132
  西門站 17245.21 25.05 714.6 146
  龍山寺 14841.26 24.81 618.26 143
  江子翠站 13345.79 26.11 520.57 107
  新埔站 13399.13 26.89 506.5 115
  板橋站 13551.4 27.95 487.21 107
  府中站 13018.52 28.25 463.74 54
  亞東醫院站 13111.11 27.5 477.92 90
  海山站 11260 25.38 451.67 25
  土城站 14333.33 31 467.18 3
  南港展覽館站 15285.71 26.34 584.09 14
  南港軟體園區站 17300 28.81 616.24 30
  東湖站 17053.57 29.12 592.87 28
  葫洲站 17770.83 29.03 627.42 48
  大湖公園站 19428.57 29.83 676.32 49
  內湖站 19932.2 30.64 664.76 59
  文德站 19308.82 30.5 646.7 68
  港墘站 19536.76 30.92 640.51 68
  西湖站 20234.69 31.5 650.52 49
  劍南路站 20984.38 30.42 700 32
  大直站 20303.03 29.3 702.25 33
  松山機場站 22764.15 29.31 785.5 106
  中山國中站 21459.46 27.53 794.13 111
  南京東路站 22866.91 27.25 855.95 139
  忠孝復興站 23513.89 27.04 888.94 216
  大安站 22981.85 27.77 846.28 303
  科技大樓站 22928.06 27.85 842.42 310
  六張犁站 21974.32 28.23 795.25 222
  麟光站 20329.19 28.14 735.79 209
  辛亥站 17885.44 29.05 627 182
  萬芳醫院站 17462.77 28.66 621.24 184
  萬芳社區站 17731.96 29.44 609.76 97
  木柵站 18359.15 30.25 615.57 71
  動物園站 17621.21 31.22 576.03 33
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---